ลำดับ
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ชื่อชุมชน
ข้อมูลชุมชน
Images
OP5
OP6
1
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
คูบางหลวง
หมู่ที่ 9 คลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
2
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
คูบางหลวง
กล้วยกวน ชุมชนหมู่ที่ 12 คลองเจ้า ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
3
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
คูบางหลวง
พริกแกงตำมือ น้ำพริกปลาย่าง น้ำสมุนไพร กลุ่มอาชีพบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ที่ 11 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
4
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
คูขวาง
การปลูกพืชสวนครัว และพืชผักสมุนไพรในกระถาง บ้านคลองบางหลวง หมุ่ที่1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
5
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
คูขวาง
พริกแกง หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางหลวง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
6
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
คูขวาง
เห็ดพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านคลองบางหลวง ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
7
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
คูขวาง
เห็ด สืบ สาส์น หมู่ที่ 4 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
8
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
คูขวาง
นํ้าพริกปลาป่น บ้านคลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
9
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
คูบางหลวง
นํ้าพริกเผาไข่เค็ม หมู่ที่ 6 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
10
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
คูบางหลวง
กาละแมโบราณ หมู่ที่ 7 คลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
11
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
คูบางหลวง
นํ้าพริกเผารวมใจ หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
12
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
ระแหง
ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง หมู่ที่ 1 บ่อน้ำเชี่ยว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
13
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
ระแหง
ทางเดินหินนวดเท้าเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 3 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
14
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
ระแหง
การผลิตปลาร้าผง ปลาร้าก้อน ปลาร้าทรงเครื่องและนํ้าปลาร้า (กลุ่มระแหงนัวร์ ) หมู่ที่ 4 ระแหง ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
15
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
ระแหง
กล้วยฉาบชุมชนระแหง หมู่ที่ 5 คลองโยธา ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
16
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
ระแหง
เกษตรอินทรีย์ เมี่ยงคำ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มระแหงพอเพียง หมู่ที่ 6 คลองระแหง ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
17
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
ระแหง
กลุ่มพัฒนาเห็ด หมู่ที่ 8 คลองถ่ำตะบัน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
18
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
ระแหง
น้ำหมักชีวภาพและสบู่ล้างมือจากสารสกัดข้าว หมู่ที่ 10 คลองถ่ำตะบัน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
19
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
หน้าไม้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ นํ้าพริกนรก หมู่ที่ 6 คลองหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
20
ปทุมธานี
คลองหลวง
คลองหนึ่ง
การผลิตนํ้ายาอเนกประสงค์ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย หมู่ที่ 13 ชุมชนนวนครหน้าเมือง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
21
ปทุมธานี
คลองหลวง
คลองหนึ่ง
ซาลาเปาหลากไส้ และวุ้นมะพร้าวหลากรสชาติ หมู่ที่ 8 ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
22
ปทุมธานี
คลองหลวง
คลองหนึ่ง
หมู่ที่ 12 ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
23
ปทุมธานี
คลองหลวง
คลองหนึ่ง
พวงมาลัยประดิษฐ์ หมู่ที่ 13 ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
24
ปทุมธานี
คลองหลวง
คลองหนึ่ง
จากฟาร์มเห็ด สู่ฟาร์มสุข ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
25
ปทุมธานี
คลองหลวง
คลองหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจชุมชน (ของชำร่วย) หมู่ 14 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
26
ปทุมธานี
คลองหลวง
คลองหนึ่ง
ผักปลอดสารพิษ ชุมชนพืชนิมิตร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
27
ปทุมธานี
คลองหลวง
คลองหนึ่ง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
28
ปทุมธานี
คลองหลวง
คลองห้า
ตำบลคลองห้าชุมชนหมู่ที่ 1-16 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
29
ปทุมธานี
หนองเสือ
ศาลาครุ
ตำบลศาลาครุพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 1-10 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
30
ปทุมธานี
หนองเสือ
บึงชำอ้อ
ตำบลบึงชำอ้อชุมชนหมู่ที่ 1-12 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
31
ปทุมธานี
สามโคก
คลองควาย
ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
32
ปทุมธานี
สามโคก
บ้านงิ้ว
ตำบลบ้านงิ้วชุมชนหมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
33
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
บ่อเงิน
ตำบลบ่อเงินพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 1 - 7 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
34
สระแก้ว
เขาฉกรรจ์
เขาสามสิบ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก หมู่ที่ 3 คลองสามสิบ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
35
สระแก้ว
เขาฉกรรจ์
เขาสามสิบ
การพัฒนาผ้ามัดย้อม บ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
36
สระแก้ว
เขาฉกรรจ์
เขาฉกรรจ์
กระเป๋าผ้าทอสานลาย หมู่ที่ 8 บ้านพรสวรรค์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
37
สระแก้ว
คลองหาด
คลองไก่เถื่อน
การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ หมู่ที่ 10 ทับทิมสยาม 05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
38
สระแก้ว
โคกสูง
หนองม่วง
ผลิตภัณฑ์นํ้าพริก หมู่ที่ 13 ถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
39
สระแก้ว
โคกสูง
หนองม่วง
กระเป๋าเสื่อกก หมู่ที่ 6 โคกสมัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
40
สระแก้ว
โคกสูง
หนองม่วง
การเพาะเห็ดและการแปรรูปแหนมเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 2 โคกสมัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
41
สระแก้ว
ตาพระยา
ทัพราช
หมู่ที่ 12 บ้านคลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
42
สระแก้ว
ตาพระยา
ทัพเสด็จ
การเลี้ยงไหมอีรี่ (มัน ต่อ ยอด) หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
43
สระแก้ว
ตาพระยา
ทัพราช
การแปรรูปเกล็ดปลาตะเพียน หมู่ที่ 3 บ้านหนองปรือ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
44
สระแก้ว
เมืองสระแก้ว
ท่าแยก
การพัฒนาการเลี้ยงกบ หมู่ที่ 15 บ้านปางสีดา ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
45
สระแก้ว
เมืองสระแก้ว
บ้านแก้ง
น้ำพริกไข่แดงสมุนไพร น้ำพริกปลาร้าสมุนไพร น้ำพริกข่าปลาแห้ง บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
46
สระแก้ว
เมืองสระแก้ว
บ้านแก้ง
เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนคนคลองอาราง หมู่ทีี่ 16 คลองอาราง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
47
สระแก้ว
เมืองสระแก้ว
ท่าแยก
การพัฒนาไม้กวาดดอกหญ้าแบบ 4 เส้า หมู่ที่ 7 คลองน้ำเขียว ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
48
สระแก้ว
วังน้ำเย็น
ตาหลังใน
การแปรรูปปลาแผ่นและนํ้าพริกปลาฟู บ้านทัพหลวง หมู่ 7 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
49
สระแก้ว
วังน้ำเย็น
ทุ่งมหาเจริญ
การปลูกผักปลอดสารพิษ และการทำปุ๋ยหมัก หมู่ที่ 4 แก่งสะเดา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
50
สระแก้ว
วังน้ำเย็น
คลองหินปูน
การแปรรูปผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
51
สระแก้ว
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร หมู่ที่ 3 บ้านไร่สามสี ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
52
สระแก้ว
วัฒนานคร
ช่องกุ่ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นํ้าพริก ปลาย่างร่มควันและปลาส้ม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยชัน ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
53
สระแก้ว
วัฒนานคร
หนองตะเคียนบอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรท้องถิ่น (ยาหม่องไพล และนํ้ามันไพล) หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
54
สระแก้ว
วัฒนานคร
หนองหมากฝ้าย
หน้ากากผ้าทอมือป้องกันฝุ่น PM 2.5 หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
55
สระแก้ว
อรัญประเทศ
เมืองไผ่
การแปรรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเม่า หมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
56
สระแก้ว
อรัญประเทศ
คลองน้ำใส
มันเห็บแปรรูป (มันชายแดน) หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำใส ต.คลองใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
57
สระแก้ว
อรัญประเทศ
ทับพริก
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ 6 บ้านทับพริก ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
58
สระแก้ว
อรัญประเทศ
คลองน้ำใส
กบยิ้ม ไก่แย้ม หมู่ที่ 6บ้าน อพป.คลองน้ำใส ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
59
สระแก้ว
โคกสูง
โนนหมากมุ่น
ตำบลโนนหมากมุ่นชุมชนหมู่ที่ 1-6 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
60
สระแก้ว
วังสมบูรณ์
วังใหม่
ตำบลวังใหม่พื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 1 - 14 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว